การประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๕ มี.ค.๖๒, ๑๓๓๐  พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธานการประชุม คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.ครั้งที่ ๑/๖๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของกำลังพล ทอ. และการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ECL) โดยมี คณก.พัฒนาภาษาอังกฤษ ทอ.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ.๑

 

001

002

003

004

005

006

007

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ดนุชิต  หาญสุข จนท.พก.ผพก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. โทร 2-1258