พิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ กพ.ทอ.และข้าราชการสายวิทยาการกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๕

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ กพ.ทอ.และข้าราชการสายวิทยาการกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

 1

 2

3

4

55

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198