พิธีมอบของที่ระลึกโครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run) 

                        พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ. (Air Force Virtual Run)  เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 01

07

06

03

04

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.ท.หญิง ธนวรรณ   วาสนจิตต์  นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198