พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๕       

                  พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเจ้าหน้าที่กำลังพล รุ่นที่ ๓๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ กพ.ทอ.และผู้เข้ารับการศึกษาบางส่วนเข้าร่วมพิธีฯ 

1

2

3

4

5

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.อ.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198