การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 ของกรมกำลังพลทหารอากาศ

                  พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ   มอบหน้ากากอนามัยจำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น และสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน ๖๘๐ ชิ้น ให้กับผู้อำนวยการกองและผู้แทนหน่วย นำไปแจกจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โดยได้ความอนุเคราะห์จาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และรักษาการณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

99046

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198