พิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกรมกำลังพลทหารอากาศ Virtual Run 2 (ครั้งที่ ๓)    

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานมอบของที่ระลึกกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกรมกำลังพลทหารอากาศ Virtual Run 2 (ครั้งที่ ๓) สำหรับผู้ที่วิ่งสะสมระยะทางได้ ๑๐๐๐, ๘๐๐, ๕๐๐, ๓๐๐ และ ๑๐๐ กิโลเมตร โดยมีผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก พร้อมทั้งผู้ที่วิ่งสะสมได้ตามระยะทางดังกล่าว เข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบของที่ระลึก เมื่อวันพุธ ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕๑๕ ณ บริเวณพื้นที่ประตูทางเข้าสำนักงานกรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

 01

02

03

04

05

 

ผู้ลงข้อมูล : น.ต.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198