พิธีมอบของที่ระลึกโครงการวิ่งสะสมระยะทางของ ทอ.(Air Force Virtual Run) 

                        พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการฯ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 01

02

03

04

05

06

07

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198