พิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมวันกำลังสำรอง ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕    

                        นาวาอากาศเอก เชษฐ์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี สำนักนโยบาลและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทน กรมกำลังพลทหารอากาศเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมวันกำลังสำรอง ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พลอากาศโท วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี

 

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198