พิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมโครงการวิ่งสะสมระยะทางของกองทัพอากาศ Air Force Virtual Run  

                        นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ และนาวาอากาศเอก จักรพันธ์ อจลพงศ์ รองผู้อำนวยการ สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘๓๐ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ชั้น ๓

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198