การฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕     

                        พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์  รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อฟังสารของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ลานจอดรถกรมกำลังพลทหารอากาศ

 

01

02

03

04

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ  ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198