กิจกรรมเสริมสร้างแกนนำด้านการป้องกันยาเสพติดกองทัพอากาศ

                    พลอากาศตรี สุชาติ  เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างแกนนำด้านการป้องกันยาเสพติดกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในการเป็นแกนนำด้านการป้องกันยาเสพติดและร่วมสร้างความปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมชั้นยศนาวาอากาศเอกลงมา จำนวน ๕๐ คน ได้รับเกียรติจาก คุณรัชพล ปาละกูล ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข่าวและเฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑, คณะทำงานสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่/ชุมชน, คณะทำงานด้านการบำบัดรักษา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ, คณะทำงานด้านการปราบปรามและการข่าว ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพอากาศ และ คณะทำงานสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม เป็นวิทยากรบรรยาย ตั้งแต่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257