กิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"

                  กรมกำลังพลทหารอากาศ  จัดข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และ พื้นที่ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

01

02

03

04

05

06

11

12

13

07

08

 09

10

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198