ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป สังกัด กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

 

๑. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  

๒. แผนที่โรงเรียนจ่าอากาศ