ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ พนักงานราชการทั่วไป สังกัด กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔

 

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  โทร ๐๒ ๕๓๔ ๐๐๓๖

๒. แผนที่โรงเรียนจ่าอากาศ

๓. ผังที่นั่งหมายเลขประจำตัวสอบ ๑๐๐๑ - ๒๐๘๒ICON NEW

๔. ผังที่นั่งหมายเลขประจำตัวสอบ ๓๐๐๑ - ๓๕๖๒ICON NEW