ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการประจำปี ๖๑ (ลำดับสำรอง) ICON NEW