ประกาศกรมกำลังพลทหารอากาศ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะ นายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ปีงบประมาณ ๖๓ คลิกรายละเอียด