ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกขั้นที่ ๑ (ภาควิชาการ) สถานที่สอบ และระเบียบการปฏิบัติ
การสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เป็นนายทหารประทวน