ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๕