ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด กพ.ทอ.ประจำปี ๒๕๖๕