วีดิทัศน์การรณรงค์เสริมสร้างวินัยกำลังพลของ ทอ.

 

ตัวอย่างการกระทำความผิดวินัยทหาร 9 ข้อ

01

รับชมวีดิทัศน์ตัวอย่างการกระทำความผิดวินัยทหาร 9

 

การใช้เครื่องประดับทหารหญิง

02

รับชมวีดิทัศน์การใช้เครื่องประดับทหารหญิง

 

การไว้ทรงผมของทหารหญิง

03

รับชมวีดิทัศน์การไว้ทรงผมของทหารหญิง

 

การใช้เครื่องแบบฝึก การใช้กระเป๋าเป้ และการใช้หมวกนิรภัยกับรถจักรยานยนต์

04

รับชมวีดิทัศน์การใช้เครื่องแบบฝึก การใช้กระเป๋าเป้ และการใช้หมวกนิรภัยกับรถจักรยานยนต์