“เผยแพร่ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์การรักษาระเบียบวินัยของกำลังพล ทอ.”

 

  • คลิปที่ ๑ รางวัลชมเชย เรื่องวินัยทหารเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดย จ.อ.อธิกร จู่เถี้ยง สังกัด กพ.ทอ.

1

รับชมวีดิทัศน์

 

  • คลิปที่ ๒ รางวัลชมเชย เรื่อง วินัยทหาร ๙ ข้อ โดย ร.อ.หญิง อุชุกร พวงพุก สังกัด กพ.ทอ.

2

รับชมวีดิทัศน์

 

  • คลิปที่ ๓ รางวัลชมเชย เรื่อง พ.ร.บ.วินัยทหาร ทัณฑ์วินัยทหาร โดย .อ.อดิพงษ์ ลาภมูล สังกัด ยศ.ทอ.

 

 สกรีนช็อต 2022 08 08 083747

รับชมวีดิทัศน์

 

  • คลิปที่ ๔ รางวัลรองชนะเลิศ เรื่อง อำนาจลงทัณฑ์ โดย ร.ต.อภิชาติ เสียงล้ำ สังกัด สอ.ทอ.

สกรีนช็อต 2022 08 15 092548

รับชมวีดิทัศน์

 

  • คลิปที่ ๕ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง วินัยทหาร โดย นาย ชัยรัตน์ แสงดามุก สังกัด กพ.ทอ.

สกรีนช็อต 2022-08-22 110634

รับชมวีดิทัศน์