พิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ กพ.ทอ.และข้าราชการสายวิทยาการกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๔

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการของข้าราชการ กพ.ทอ.และข้าราชการสายวิทยาการกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

 

IMG 9820

IMG 9823

IMG 9826

IMG 9827

IMG 9829

IMG 9832

IMG 9840

IMG 9848

IMG 9858

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198