พิธีมอบรางวัล บุคคลดีเด่น ชนอ.ประจำปี ๒๕๖๔

           พล.อ.อ.อมร แนวมาลี อดีต ผบ.ทอ.ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล บุคคลดีเด่น ชนอ.ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ก.ย.๖๔ ณ ห้องรับรองพิเศษ ทอ. ซึ่งในปีนี้มี ผบ.ทอ. และ พล.อ.อ.ศุภชัย สายเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่น ชนอ. ทั้งนี้ มี จก.กพ.ทอ.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น ชนอ.และบุคคลที่สมควรได้รับกระบี่ นักเรียนนายเรืออากาศ เป็นผู้อำนวยการในพิธีฯ 

 

 01

02

03

04

05

06

07

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198