การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล
ณ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง

           พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะผู้บังคับบัญชา ของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ได้เข้ารับฟังการบรรยายการสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ของสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ สำนักงาน ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง โดยมี พลอากาศตรี วรกฤต มุขศรี ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้การต้อนรับ

 1

2

3

5

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257