พิธีเปิดโครงการปฏิญาณตนสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๔

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการปฏิญาณตนสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ โดยมี ข้าราชการกรมกำลังพลทหารอากาศ ระดับผู้อำนวยการกอง ขึ้นไป เข้าร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257