การประชุมแนวทางการจัดทำกรอบการบรรจุกำลังพลของกองทัพอากาศ

          พลอากาศตรี วิษณุ เนียมคำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ  เป็นผู้แทน เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม แนวทางการจัดทำกรอบการบรรจุกำลังพลของ กองทัพอากาศ ผ่านระบบ Video Tele Conference (VTC) ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔, ๑๐๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุม กรมจเรทหารอากาศ ให้แก่ผู้รับผิดชอบการจัดทำกรอบการบรรจุกำลังพลของกองทัพอากาศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ ประจำด้านยุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดและเทคนิค การวางแผนกำลังคนในองค์กรภาครัฐ และ นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ บรรยายแนวคิด, ขั้นตอนและวิธีการตามแนวทางจัดทำกรอบการบรรจุกำลังพลของ ทอ.

01

02

03

04

05

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198