การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

          พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและ คณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ  ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔,๐๙๓๐ ณ ห้องประชุมกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (เฉลิมเกียรติ) โดยมี พลอากาศโท คิดควร สดับ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

1

2

3

4

5

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198