พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒

          พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารกำลังพล รุ่นที่ ๓๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกำลังพลทหารอากาศ กองการศึกษา สำนักการปกครองและพัฒนากำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ

1

2

3

4

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198