การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

          พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและ คณะผู้บังคับบัญชาของกรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔,๑๓๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักงานวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ

 

01

02

03

04

05

06

07

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198