ประชุมการตัดสินผลงานการจัดทำคลิปวีดีโอในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดแก่กำลังพล กพ.ทอ. ประจำปี ๖๔

           ศป.ปส.กพ.ทอ.จัดประชุมการตัดสินผลงานการจัดทำคลิปวีดีโอในโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติดแก่กำลังพลกรมกำลังพลทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พ.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมกรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานการประชุม

1

2

3

4

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257