การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันภัยโควิด-19 ของกรมกำลังพลทหารอากาศ

          ด้วย พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับมอบจาก นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัดมหาชน มาแจกให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พจนาถ ชูพันธ์ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เสริมสร้างความสุขในสถานที่ทำงานของกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นผู้แทนมอบให้กับหน่วยขึ้นตรง กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

147015

147016

147017

147018

147019

147020

147021

147022

147023

147024

147025

147026

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล  รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198