พิธีทำบุญและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔

                พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานจัดพิธีทำบุญและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในวันสงกรานต์กรมกำลังพลทหารอากาศ ประจําปี ๒๕๖๔ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมทำบุญและพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดลาดสนุ่น และพื้นที่บริเวณลานจอดรถ กรมกำลังพลทหารอากาศ

 

IMG 0042

IMG 0072

IMG 0091

IMG 0016

IMG 0020

IMG 0026

IMG 0146

41569

IMG 0169

IMG 0172

IMG 0137

 

ผู้ลงข้อมูล : ร.อ.หญิง สุวิมล รัตนลัย นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198