พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางมาตรวจสอบประวัติรับราชการประจำปี ในวาระเดือนเกิด 

                พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้เดินทางมาตรวจสอบประวัติรับราชการประจำปี ในวาระเดือนเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กรมกำลังพลทหารอากาศ

01

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198