โครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีก ทอ.ให้แก่ นร.ทหาร 

                พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีกกองทัพอากาศโครงการเสริมเกราะกำลังพลใต้ปีก ทอ.ให้แก่ นร.ทหาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ นร.ทหาร ที่เป็นกลุ่มระยะแรกบรรจุเข้ารับราชการ สามารถเตรียมความพร้อมในการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วยหลัก ๔ สุข สุขกาย สุขใจ สุขจิต และสุขสังคม มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนทหาร จำนวน ๕๒๐ คน ตั้งแต่ ๒๔ - ๒๕ มี.ค.๖๔ ณ อาคารโรงเลี้ยงอาหาร นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257