การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล

ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กองบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมข้าราชการ ให้การต้อนรับ

01

02

03

04

5

06

07

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198