พิธีเปิดการอบรมแนะแนว นักเรียนจ่าอากาศ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งของสายวิทยาการ

           นาวาอากาศเอก วิโรช พยาน้อย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล  เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมแนะแนว นักเรียนจ่าอากาศ เพื่อคัดเลือกตำแหน่งของสายวิทยาการ เมื่อ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๖๕๖๔ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1

2

3

4

5

6

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198