การมอบรางวัล ๒ ผู้โชคดี ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมเสียงตามสาย happy workplace

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ได้มอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี ๒ ท่าน ที่ได้ร่วมกิจกรรมตอบคำถามเสียงตามสายจากโครงการ happy workplace เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

01

02

03

04

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198