การตรวจเยี่ยมหน่วยราชการในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล ณ ขส.ทอ.

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมกำลังพลทหารอากาศ ได้นำคณะตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการเหล่าทหารสารบรรณ จำพวกทหารกำลังพล เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานด้านกำลังพลของ กรมขนส่งกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม กรมขนส่งทหารอากาศ  โดยมี พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ  พร้อมข้าราชการ ขนส่งทหารอากาศให้การต้อนรับ

2

3

5

1

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท. ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198