เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เยี่ยมชม ระบบการจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Simulator : AMS)

           พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เยี่ยมชม ระบบการจำลองการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aircraft Maintenance Simulator : AMS) เพื่อหารือการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน นักเรียนจ่าอากาศ เหล่า ช่างอากาศ และประยุกต์ใช้กับเหล่าสื่อสารและสรรพาวุธต่อไป เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอกสาธิต ชีวางกูล รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ ให้การต้อนรับ

 

01

02

03

04

05

06

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198