การสัมมนาด้านสิทธิกำลังพลของข้าราชการทั้งในและนอกประจำการของกองทัพอากาศ รวมถึงทายาท

                    พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศเป็นประธานเปิดการสัมมนาด้านสิทธิกำลังพลของข้าราชการทั้งในและนอกประจำการของกองทัพอากาศ รวมถึงทายาท ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ.๖๔ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

ผู้ลงข้อมูล : ร.ต.อนุภาพ รักมั่น นทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1257