การมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดี ๑๐ ท่าน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) ครั้งที่ ๓

                       นาวาอากาศเอก โสรวาร ป้อมสนาม  รองผู้อำนวยการสำนักปกครองและพัฒนากำลังพล ได้มอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี ๑๐ ท่าน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) และมีระยะทางในการวิ่ง ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198