การมอบรางวัลสำหรับผู้โชคดี ๑๐ ท่าน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) ครั้งที่ ๑

                       พล.อ.ต.วิษณุ เนียมคำ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและบริหารกำลังพล ได้มอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดี ๑๐ ท่าน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) และมีระยะทางในการวิ่ง ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198