การประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๔

                       พล.อ.ต.วรวุฒิ ดวงเกตุ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก รอง จก.กพ.ทอ. ให้เป็นประธานการประชุม คณก.ขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๖๔ เพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยให้ความรู้การใช้งานระบบการจัดการความรู้ของ ทอ. (KMS), การปรับปรุงมาตรฐานงานของ กพ.ทอ. โดยใช้นวัตกรรม และการคัดเลือกกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้าง กพ.ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ กพ.ทอ. โดยให้ผู้แทนของหน่วยนำเสนอหัวข้อผลงานที่จะส่งเข้าประกวด เมื่อวันอังคารที่ ๙ ก.พ.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม จร.ทอ.

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198