พิธีเปิดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) กรมกำลังพลทหารอากาศ

                       พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะทาง (Virtual Run) กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยได้มอบของรางวัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมแก่ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ

01

02

03

04

05

06

07

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198