การประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔

                       พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ รอง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานการประชุม คณอก.ขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และ คณอก.ตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๖๔ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และการตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อน ทอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในด้านการขับเคลื่อน ฯ และการตัดสินผลงาน ฯ เมื่อ วันอังคารที่ ๒ ก.พ.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุม ฝสธ.ทอ. ๑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198