การประชุมสภาการศึกษากองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๖๔

                       พล.อ.อ.ชานนท์ มุ่งธัญญา เสธ.ทอ. เป็นประธาน เพื่อให้ หน.สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษา รับทราบนโยบายสภาการศึกษา ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ทอ.

001

002

003

004

005

006

007

008

 009

010

011

012

015

016

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198