จก.กพ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทอ. ร่วม บริจาคโลหิต

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กพ.ทอ. ร่วม บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค.๖๔ เตรียมสำรองใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ (COVID-19) เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม บก.ทอ.๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙๒ คน

12

 

02

03

04

05

06

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198