จก.กพ.ทอ.มอบถุงมือและหน้ากากอนามัยให้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ กพ.ทอ.

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. ได้มอบถุงมือและหน้ากากอนามัยให้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ กพ.ทอ. และพนักงานทำความสะอาดเพื่อให้ถูกสุขอนามัยและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง จก.กพ.ทอ.

 

1

3

4

5

6

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198