คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านกำลังพลร่วมประชุมหารือกับผู้แทน รร.นนก.

                       พล.อ.ต.วิษณุ เนียมคำ ผอ.สนพ.กพ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก จก.กพ.ทอ.ให้นำคณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านกำลังพลเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้แทน รร.นนก.โดยมี รอง ผบ.รร.นนก.และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนงานรองรับในการปรับวางที่ตั้ง รร.นนก. เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ม.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๓๐

 

1

2

3

4

 5

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198