พิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓        

                       พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง จก.กพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นของ กพ.ทอ.,บุคคลดีเด่นของ นขต.กพ.ทอ.,หน่วยดำเนินกิจกรรม ๕ ส ดีเด่น และหน่วยกำลังพลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธ.ค.๖๓,๐๘๐๙ ณ ห้องบรรยาย บก.ทอ.

01

02

03

04

05

06

07

08

 

 

ผู้ลงข้อมูล : จ.ท.ภูเบศ ธนโชตินันทกุล จนท.ทสส.กพ.ทอ. โทร 2-1198